ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εποπτεία - Ατομική Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση

atomiki psychotherapeia

Εποπτεία

Η εποπτεία αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ένας ψυχολόγος καθοδηγεί και συμβουλεύει κάποιον άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας, με στόχο την υποστήριξή του για τη βελτίωση των υπηρεσιών και της επαγγελματικής του προόδου.

 

Η εποπτεία δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν διδασκαλία ή ψυχοθεραπεία. Αντιθέτως, θα πρέπει να θεωρείται ως μια διαρκής αναζήτηση νέων και αποτελεσματικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, ώστε ο εποπτευόμενος ψυχολόγος να μπορέσει να αναλύσει και εξερευνήσει τις σχέσεις του με τους θεραπευόμενούς του σε μεγαλύτερο βάθος. Ο ρόλος του επόπτη είναι να βοηθήσει τον εποπτευόμενο να σκεφτεί και να δει πιο καθαρά καθώς και να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση μιας θεραπευτικής διαδικασίας.

therapeia oikogeneia

Ατομική Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση έχει ως στόχο ο κάθε άνθρωπος να μπορέσει να συνδεθεί με τον εαυτό του, τις βαθύτερες επιθυμίες του, αλλά και να διαμορφώσει ένα νέο μονοπάτι για τη ζωή που επιθυμεί να έχει.

 

Η διαδικασία της συνεδρίας μπορεί να γίνει είτε δια ζώσης είτε online, και χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια, εμπιστοσύνη, κατανόηση και σεβασμό στη διαφορετικότητα, ακολουθώντας αυστηρά όλους τους κανόνες δεοντολογίας.

 

Οι συγκεκριμένες συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και είναι κυμαινόμενης διάρκειας.

 

Αναλυτικότερα, στο γραφείο μου, στους Αμπελόκηπους Αθηνών, αναλαμβάνω την αντιμετώπιση και διαχείριση:

 • Άγχους και στρες

 • Κατάθλιψης

 • Διαταραχών ύπνου

 • Φοβιών

 • Διπολικών διαταραχών

 • ΔΕΠΥ

 • Διατροφικών διαταραχών

 • Εθισμών

 • Ιδεοψυχαναγκαστικών διαταρχών

 • Kρίσεων πανικού

 • Μαθησιακών δυσκολιών

 • Παχυσαρκίας

 • Ψυχοσωματικών διαταραχών

Επιπλέον, πραγματοποιώ ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, όπως:

 • Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων

 • Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων

 • Ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας

 • Ατομικές εποπτείες

 • Βελτίωση αυτοεκτίμησης – αυτοεικόνας

 • Θεραπεία διαζυγίου

 • Θεραπεία ζεύγους και συμβουλευτική

 • Συμβουλευτική γονέων

 • Συμβουλευτική διαχείρισης πένθους

 • Συμβουλευτική οικογένειας

 • Συμβουλευτική παιδιών – εφήβων

 • Συμβουλευτική σεξουαλικών διαταραχών

Ειδικό κόστος επίσκεψης για ανέργους – φοιτητές.

Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑΜΕΑ.